Konzultace, terapie

Pomáhám klientovi, klientce nahlédnout na sebe sama a své myšlenky. Terapie je samotný proces léčení – uzdravení v hlubokém pochopení svého života. 

Je to časová osa (náhled vlastního života, mysli a konání v něm). Náhledem na sebe sama a zpracováváním (čištěním) svých negativních myšlenek, programů dochází ke změně úhlu pohledu a postoje na sebe sama

Uvědomováním si začneme (fyzicky) detoxikovat tělo, mysl od nánosů křivd, bolesti – dochází k procesu uzdravování. 

Budu ti tvým průvodcem změn a důvěrníkem. Naučíte se chápat a zvládat své emoční nastavení a více si věřit, urovnáte si své priority v životě, uvědomíte si spoustu věcí.

Co lze vyřešit

Prostředí konzultace

S klientem nahlížíme a odstraňujeme společně bariéry vnitřních překážek, které brání jít v před, jít si za tím co chce. Podporuji a vedu otázkami, které pomáhají vidět, co nevidí, měnit úhel pohledu. 

Pomáhám ujasňovat v mnoha směrech, co se týče partnerských vztahů, osobního života a různých dilemat, které si v sobě nosíme. Otázkami pomůžu uvědomit si, co v živote klientovi vadí a proč, společně najdeme řešení v hledání vlastní cesty. 

 

Cena konzultace se pohybuje od 1000,- Kč/hod.